Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

W naszych Gabinetach zajmujemy się również wykonywaniem stałych i ruchomych protez zębowych. Protetyka stomatolagiczna umożliwia odbudowę zarówno pojedynczych braków w uzębieniu, jak i odtworzenie całego układu żucia. W zależności od potrzeb, możliwości oraz indywidualnych preferencji pacjentów wykonujemy stałe uzupełnienia protetyczne (czyli korony i mosty protetyczne)

Stałe protezy zębowe

W Gabinetach naszych wykonujemy korony i mosty protetyczne. Oba te elementy mogq byĆ wykonane na podbudowie ze stopu chromowo-kobaltowego pokrytego porcelaną lub z cyrkonii. Zajmujemy się również wykonywaniem stałych i ruchomych protez zębowych. Protetyka stomatologiczna umożliwia odbudowę zarówno pojedynczych braków w uzębieniu, jak i odtworzenie całego układu żucia. W zależności od potrzeb, możliwoŚci oraz indywidualnych preferencji pacjentów wykonujemy stałe uzupełnienia protetyczne (czyli korony i mosty protetyczne lub protezy ruchome (czyli protezy wyjmowane z jamy ustnej).Ruchome protezy zębowe

Ruchome protezy dentystyczne sq stosowane przede wszystkim prry dużych brakach zębowych lub w przypadkach całkowitego bezzębia Współczesne protezy ruchome pod względem estetyki nie różniq się wiele od naturalnego uzębienia, znacząco poprawiajq takŻe wygląd twarzy. Wadą tego rozwiqzania jest jednak to, że zastosowanie całkowitych protez ruchomych może skutkować drobnymi lub większymi problemami w przeżuwaniu pokarmów. Protezy te utrzymują się w łuku zębowym dzięki warstwie śliny, która pojawia się pomiędzy szczęką a płytą protezy. Niestety dolna proteza zawsze trzyma się nieco słabiej, co może stwarzać problem podczas jedzenia.

Nasze prace