Chirurgia stomatologiczna

W przypadku zbyt póznego wykrycia próchnicy i w konsekwencji braku możliwości wdrożenia skutecpego kczenia zachowawczego lub leczenia kanałowego, może się okazać, że jedynym sposobem na zapobiegnięcie groźnym efektoltt działania bakterii będzie dokonanie ekstrakcji chorego zębu Wykonywaniem ekstrakcji zajmuje się chirurg stomatolog.

Ekstrakcj a zębów zakażonych próchnicą

Wdrożenie leczenia chirurgicznego, polegajqcego na usunięciu zęba zakażonego bakteriamipróchnicowymi, jest ostatec7nościq, którq zaleca się wyłqcznie w przypadkach braku możliwości wdrożenia leczenia endodontycznego. W niektórych przypadkach usunięcie chorego zęba jest jednak jedyną mozliwością. Bardzo zniszczony zqb, który nie może pełnić swojej funkcji jest realnym zagrożeniem dla zębów sąsiadujących. Jeżeli nie uda się wodpowiednim momencie go usunąć, w konsekwencji możemy doprowadzić do konieczności wdrożenia dużo bardziej kosztownego i inwazyjnego rozległego leczenia chirurgicznego.

Długo nieleczony zqb może być praycxynq powstania ropnych stanów zapalnych, które mogą stać się bezpośredniq przyczyną m.in. zawału serca, zapalenia opon mózgowych czy zapalenia zatok szczękowych.

Leczenie chirurgiczne wykonywane jest wyłqcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi stomatologicznych, tak aby zachować jak najwięcej tkanki kostnej otaczajqcej usuwany ząb, która stanowi przyszłe podłoże dla odbudowy protetycznejUsuwanie zębów zatrzymanych i ósemek

W naszych Gabinetach w Mielcu wykonujemy również zabiegi usunięcia zębów zatrzymanych, a także ekstrakcje zębów mqdrości (ósemek). Zabiegi te sq koniecznościq w przypadkach, gdy w łuku zębotłłym nie ma miejsca na kolejny zqb i pacjent odczuwa silny ból przy ich wyżynaniu lub zqb zatrzymany jest realnym zagrożeniem dla wyrżniętego już zęba stałego. Każdy przeprowadzany w nasą)m gabinecie stomatologicznym zabieg chirurgiczny odbywa się w znieczuleniu miejscołuym za pomocq karpuli wyposażonej w ultracienkq igłę.