SZANOWNI PAŃSTWO

     Opracowując stronę internetową chcemy nie tylko dać pełną informację o lokalizacji naszych Poradni Stomatologicznych ich strukturze organizacyjnej, zatrudnionym Personelu Medycznym, wyposażeniu Gabinetów, czasie pracy, zakresie usług zdrowotnych. Celem jest również zapoznanie Szanownych Państwa z efektami dotychczasowej naszej pracy .
 
    Dwanaście lat temu został utworzony przez nas jako jeden z pierwszych na terenie Województwa Podkarpackiego w miastach Mielcu i Rzeszowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentes Prywatna Przychodnia Stomatologiczna. Organizując naszą Przychodnię postawiliśmy wraz z całym Personelem Medycznym jeden podstawowy cel świadczenie usług zdrowotnych – stomatologicznych w takim zakresie i na takim poziomie aby uzyskać od Pacjentów opinię i ocenę         "Dentes to jest moja Przychodnia a Lekarze w niej pracujący to są moi Dentyści
 
     Wyposażyliśmy Poradnie Stomatologiczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia, stosujemy doskonałe materiały lecznicze a przede wszystkim zatrudniamy kompetentną Kadrę Medyczną. Lekarze naszej Przychodni to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych .Większość z nich posiada długoletni staż zawodowy .Zatrudniamy również Lekarzy z zagranicy przede wszystkim z Ukrainy. Posiadane przez nich umiejętności poparte specjalizacjami , rzetelne, pełne zaangażowanie w wykonywaniu swojej pracy znajduje uznanie wśród   Pacjentów i akceptacje ogółu Społeczeństwa. Staramy się być Placówką Służby Zdrowia dla każdego Pacjenta mniej i więcej zamożnego. Od 1998 wykonujemy leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Współpracujemy z cieszącym się uznaniem wśród ogółu Dentystów   laboratorium protetycznym Kadent-System oraz Zakładem Protetycznym Skawiński Marek.
 
      Oprócz uzyskanych do tej pory efektów swoją dalszą pracą, podnoszeniem kwalifikacji całego Personelu Medycznego wprowadzaniem coraz to bardziej nowoczesnego sprzętu, urządzeń materiałów dentystycznych staramy się utrwalać nadal cel wyżej wymieniony jaki był postawiony przez nas w 1998r to jest w roku rozpoczęcia działalności .
            
 
     Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z naszą stroną internetową i korzystanie z niej.   Jesteśmy przekonani, że ta forma elektronicznego kontaktu ułatwi uzyskanie pełnej informacji o naszej Przychodni co tym samym pozwoli wielu z Państwa wybrać leczenie w naszych Gabinetach .
 
             Zapraszają w Imieniu całego Personelu Medycznego NZOZ Dentes Prywatnej Przychodni Stomatologicznej
 
               lek stomatog Sielska  Lucyna               mgr Łakomy Edward